Chất liệu Polypropylen sản xuất Dây đai, Dây viền balo tui xách?